ptasieforum.pl - Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu "ptasieforum.pl"

Rejestrując konto w serwisie "ptasieforum.pl", akceptujesz zasady regulaminu oraz zobowiązujesz się do toczenia kulturalnej i merytorycznej dyskusji w duchu poszanowania zasad współżycia społecznego.

1. "ptasieforum.pl" jest forum dyskusyjnym, mającym na celu wymianę opinii i poglądów oraz dyskusję na tematy interesujące użytkowników
2. Rejestrując się na forum oznajmiasz, że dane zamieszczone w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne oraz zobowiązujesz się do ich bieżącego uaktualniania. Użytkownicy, których konta są nieaktywne przez 6 miesięcy lub więcej mogą zostać usunięci z listy użytkowników. W przypadku rezygnacji z obecności na forum Administratorzy nie mają obowiązku usuwania na prośbę użytkowników ich kont lub postów
3. Pamiętaj, że dyskusja powinna być kulturalna i merytoryczna.
4. Na forum piszemy poprawną polszczyzną
5. Pisz zgodnie z tematem.
6. Nie zamieszczaj spamu
7. Nie odpowiadamy pod własnymi postami. Staraj się korzystać z opcji edycji postu, póki nikt nie wpisze się po Tobie. Możesz odpowiedzieć pod swoim postem, jeśli minie północ lub opisywane wydarzenie będzie wymagało wyróżnienia.
8. Nie używaj słów wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych. Nie używaj stwierdzeń noszących znamiona nienawiści rasowej, etnicznej, osobistej, światopoglądowej lub religijnej.
9. Administratorzy i moderatorzy forum czuwają nad porządkiem i poprawnością dyskusji. Do nich też należy ostateczna interpretacja przepisów regulaminu.
10. Kwestie sporne między użytkownikami forum rozstrzygają administratorzy lub moderator. Nie należy podważać ich decyzji, można za to zostać ukaranym pisemnym ostrzeżeniem lub banem.
11. Zakazuje się pouczania kogokolwiek. Od tego jest administrator i moderator. Posty niezgodne z regulaminem lub łamiące prawo należy raportować.
12. Zakazuje się używania koloru czerwonego i kolorów odcieniem podobnych do czerwonego. Mogą korzystać z niego WYŁĄCZNIE moderatorzy i administratorzy.
13. Usuwanie ze swoich postów informacji od administratora jest surowo zabronione. W szczególnych przypadkach można otrzymać za to bana.
14. Wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników muszą być estetyczne i czytelne. Wszelkie przejawy braku kultury (wulgaryzmy, prowokowanie do kłótni, obrażanie etc.) będą karane.
15. Interwencja administratora nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności przed prawem za treści naruszające dobra osób trzecich.
16. Osoby zarejestrowane na forum pod pseudonimami (Nickami) w sposób świadomy korzystają z prawa do anonimowości w Internecie. Akceptując regulamin forum zobowiązujesz się do poszanowania tej decyzji i nie ujawniania personaliów ani informacji wskazujących na tożsamość innych użytkowników. Zarejestrowanie drugiego i więcej nicków oraz używanie ich przez jedną osobę w celu manipulacji dyskusją jest zabronione pod rygorem blokady konta.
17. Dane użytkowników (IP, adres e-mail, etc) zapisane w bazie forum użytkowników mogą zostać ujawnione wyłącznie państwowym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) Podczas korzystania z forum nie wolno używać programów maskujących IP, dokonujących ich modyfikacji lub podszywających się pod IP należące do innych osób lub podmiotów. Zabrania się używania w nickach cudzych nazwisk a także nazw znanych marek, klubów i innych nazw własnych sugerujących reprezentację. Nie dotyczy to administratorów i moderatorów - dane te są publicznie jawne.
18. Na forum nie ma miejsca na wszelkie prywatne animozje, zachowania agresywne i prowokacyjne. Powstrzymaj emocje i dyskutuj merytorycznie w duchu poszanowania zasad współżycia społecznego.
19. Zabroniona jest wszelka reklama agencji towarzyskich, napojów alkoholowych oraz wyrobów nikotynowych, a także firm oferujących powyższe towary i usługi. Zabrania się umieszczania linków do stron o tematyce erotycznej, a także reklamujących towary i usługi wymienione wyżej. Niewskazana jest również reklama innych towarów i usług. Decyzja co do usunięcia postów zawierających reklamę należy do administratora i moderatorów i jest ostateczna
20. Treści sprzeczne z prawem, regulaminem forum lub ideą działania forum będą usuwane przez administratorów podobnie jak treści naruszające prawo i dobra osób trzecich. Decyzje o usunięciu lub przesunięciu postów, nakładaniu kar i ograniczeń są ostateczne. Moderacja obejmuje usuwanie lub ukrywanie części lub całości tekstu lub grafiki zamieszczonej przez użytkowników zarówno w treści postu jaki i w avatarze i podpisie, może też oznaczać usunięcie całych postów lub nawet tematów.
21. Do czytania forum nie jest wymagana rejestracja. Rejestrując się na forum podejmujesz decyzję o aktywnym uczestnictwie w dyskusji. Konta nieaktywnych użytkowników będą usuwane.
22. Treści zapisane na forum, w tym dane użytkownika, posty, dyskusje i komentarze stają się integralną częścią bazy forum. Wyrażasz zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie na zasadzie wyłączności przez serwis "ptasieforum.pl". W przypadku rezygnacji z dalszego użytkowania forum oraz złożenia prośby o usunięcie konta użytkownika prośby te rozpatrywane są indywidualnie przez administratorów i tylko do nich należy ostateczna decyzja w tej sprawie.
23. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie pocztą informacji mailowej o aktualnościach dotyczących forum. Wiadomości wysyłane do użytkowników z informacjami na temat spraw bieżących forum mogą zawierać treści reklamowe.
24. Zamieszczone zasady korzystania z forum stosuje się per analogia do zamieszczania komentarzy oraz wpisów w księdze gości serwisu "ptasieforum.pl" Akceptując regulamin forum zobowiązujesz się do jego przestrzegania. Akceptujesz również regulamin po wszystkich zmianach dokonanych przez administrację forum. Natarczywe łamanie regulaminu może zostać ukarane ostrzeżeniem, banem a nawet kasacją konta.


Wróć do poprzedniej strony